We've Moved! Just as Gamepedia has joined forces with Fandom, this wiki had joined forces with our Fandom equivalent. The wiki has been archived and we ask that readers and editors move to the now combined wiki on Fandom. Click to go to the new wiki.

Ancient Tab/BG

From Don't Starve Wiki
Jump to: navigation, search
Tab Icon
Масивна част от историята.

–Уилсън

Разделът Древни позволява на играчите да създават обекти, използващи Антична псевдонаучна станция, независимо дали са счупени или ремонтирани. Елементите от този раздел не могат да бъдат "прототипирани" и след това да бъдат направени в движение в бъдеще. За да изработи елемент от този раздел, играчът трябва винаги да е близо до станция, без значение колко пъти е изработван елементът.

Предмети и стуктури

Следните предмети и стуктури могат да бъдат изработени в разделът Древни: